سامى يوسف

آشنايى با سامى يوسف

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ سامى يوسف خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.


متن و ترجمه ترانه "این یک بازی است"


 
Sami Yusuf - It's a Game
این یک بازی است
It's a game
That they play

این یک بازی است
که آنها انجام می دهند
 

شتموه لما جهلوه
(They insulted him when they didn’t know who he was)
آنها به او توهین کردند زمانی که او را نمی شناختند

تبعوه لما عرفوا هداه
(They became his followers when they truly knew his way)
آنها پیرو او شدند وقتی که راه او را به درستی شناختند

What a shame
What they say
چقدر شرم آور است...
آنچه آنها می گویند

شتموه لما جهلوه
(They insulted him when they didn’t know who he was)
آنها به او توهین کردند زمانی که او را نمی شناختند


تبعوه لما عرفوا هداه

(They became his followers when they truly knew his way)
و پیرو او شدند وقتی که راه او را به درستی شناختند
Where are you in my dreams?
تو کجای رؤیاهای منی؟
 
 
You feel so close but so far
تو را بسیار نزدیک احساس می کنم، اما خیلی دور هستی
When All I want is to see
وقتی همه ی آنچه که من می خواهم ...
Your face in front of me
این است که چهره تو را در برابر خویش ببینم
You make me chase around
تو باعث می شوی که من...
Shadows in the moonlight
سایه ها را در نور ماه تعقیب کنم
Only for the sunrise
تنها برای دیدن طلوع آفتاب...
To open my eyes
چشمانم را باز کنم
Makes me jump to my feet
باعث می شود به سرعت از جا برخیزم
Walk around the city streets
در خیابانهای شهر راه بروم
 
Hoping that I'll find you
به امید یافتن تو...
By my side
در کنار خودم
Then I feel your sunlight
آنگاه روشنایی تو را حس می کنم
Beautiful and so bright
زیبا و بسیار درخشان
Feeling I'm in your arms
احساس می کنم در آغوش تو هستم...
For a while
برای مدتها
Hours pass like a breeze
ساعتها می گذرند ...
Moving through the palm trees
مثل نسیمی که از میان درختان نخل حرکت می کند
Hand in hand you and me
من و تو دست در دست هم
With your smile
با لبخند تو
 
شتموه لما جهلوه
آنها به او توهین کردند زمانی که او را نمی شناختند
تبعوه لما عرفوا هداه
و پیرو او شدند وقتی که راه او را به درستی شناختند
 
What a shame
چقدر شرم آور است...
What they say
آنچه آنها می گویند
 
 
شتموه لما جهلوه
آنها به او توهین کردند زمانی که او را نمی شناختند
 
 
تبعوه لما عرفوا هداه
و پیرو او شدند وقتی که راه او را به درستی شناختند
بخش ترکی:
Sen benim nazli yarimsin
(You, my delicate beloved)
تو ای معشوق زیبای من
 
Sen benim gozbebegimsin
(You, the light of my eye)
تو ای نور چشمان من
Sana gonulden baglanmisim ben
(Tied to you, at the heart)
قلبم به تو وابسته است
Sen en sevdigim sevdicegimsin
(You are my deepest love, my beloved)
تو عمیق ترین عشق منی، محبوب من
Ben seni bir gul gibi koklar¦m
(Inhaling your scent, just like smelling a rose)
استشمام عطر تو، درست مثل بوییدن گل سرخ است
Ask¦nla tutusur ask¦nla yanarim
(Burning inside, with the fire of your love)
درونم از آتش عشق تو سوزان است
Hep seni arar seni sorarim
(I always look for, and ask of you)
همیشه تو را می جویم و از تو درخواست می کنم
Sana varmak icin hayal kurar¦m
(Always dream of reaching you)
همیشه رؤیای رسیدن به تو را دارم
URDO
تیرا تصور میرا ہی سکوں ھے
(The very mention of you becomes my tranquility)
یاد تو باعث آرامش من است
 
تیرا نام لینا میرا ھے جنوں
(To take your name, it becomes my sanity)
بردن نام تو مرا از خود بی خود می کند
وہ میٹھی باتیں تیری ھی سنوں میں
(Those sweet conversations of yours I would listen too)
و همچنین شنیدن سخنان شیرین تو
دنیا برا مانے تو میں کیا کروں؟
(If the world deems them offensive, what do I care?)
حتی اگر همه دنیا آن را زشت بدانند، چه اهمیتی برای من دارد؟
شتموه لما جهلوه
(They insulted him when they didn’t know who he was)
آنها به او توهین کردند زمانی که او را نمی شناختند
تبعوه لما عرفوا هداه
(They became his followers when they truly knew his way)
آنها پیرو او شدند وقتی که راه او را به درستی شناختند
What a shame
چقدر شرم آور است...
What they say
آنچه آنها می گویند
شتموه لما جهلوه
(They insulted him when they didn’t know who he was)
آنها به او توهین کردند زمانی که او را نمی شناختند
تبعوه لما عرفوا هداه
(They became his followers when they truly knew his way)
و پیرو او شدند وقتی که راه او را به درستی شناختن
I need you in my life
در زندگی ام به تو نیاز دارم
Like the air with which I breathe
مثل هوایی که تنفس می کنم
Salutations upon my beloved
سلام و درود بر محبوب من ( رسول الله (ص) )
 
So let them say what they want to say
پس بگذار آنها هر چه می خواهند بگویند
Salutations upon my beloved
سلام و درود بر محبوب من ( رسول الله (ص) )
 
It's the same game they always play
این همان بازی است که آنها همیشه انجام می دهند
Salutations upon my beloved
سلام و درود بر محبوب من ( رسول الله (ص) )

I'll turn my ears the other way
رویم را به سمت دیگری بر می گردانم
Salutations upon my beloved
سلام و درود بر محبوب من ( رسول الله (ص) )

It makes no difference either way
در هر صورت برای من مهم نیست
 
Salutations upon my beloved
سلام و درود بر محبوب من ( رسول الله (ص) )

It's a game they're always going to play
این یک بازی است که آنها همیشه می خواهند انجام دهند
 
Let them say what they want to say
بگذار آنها هر چه می خواهند بگویند
Salutations upon my beloved
سلام و درود بر محبوب من ( رسول الله (ص) )

It's a game, It's a game
این یک بازی است
It's a game, It's a game
این یک بازی است
It's a game, It's a game
این یک بازی است
They're always going to play
آنها همیشه می خواهند...
play, play, play, Play
بازی کنند!
بازی کنند!

بازی کنند!

--------------------------------------------------------------------------------

ألا بذكركیاد تو
ألا بذكرك قلبي يطمئن/و هل بغير ذكرك قلب المرء يرتآح
همانا با یاد تو است که دلم آرامش می یابد/ و آیا بدون یادت دلی آرام میشود؟

فأنت مبدع هذا الكون أجمعه/ وأنت خالق من جاؤوا ومن رآحوا
که تویی پدیدآورنده تمام این گیتی/ و تویی آفریننده هر که [به این دنیا] آمده و هرکه [از آن] رخت بربسته است

وأنـت نور على نـور تخِـر له/ في سجدة الحـب أجساد وأروآحو تو نوری هستی بر فراز نور که تن ها و جانها در برابرش در سجده عشق، پیشانی بر خاک میسایند

وأولٌ أنت قبل القبل من أزل/ بالكاف والنون يا رباه فتّاح
و تویی نخستین، قبل از هر چیزی از ابتدای آفرینش / که با [دو حرف] "کاف" و "نون" همه چیز را
گشایش میبخشی، ای پروردگارم (اشاره به "کن فیکون")ا

و نور وجهك بعد البَعد في أبدٍ/يبقى جليلا كريما وهو وضاحو نور سیمایت بعد از هرچیزی تا ابدیت/ والا و بخشنده خواهد ماند و همواره تابان
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجيد

رحمتگرترین، مهربان، بسیار نیکویی کننده، بسیار دهشگر، سرچشمه آرامش، دانای مطلق و شکوهمندترین ست

لا اله الا هو
خدایی جز او نیست

غفار جميل الوهاب لطيف تواب سميع البصير
آمرزنده، زیباترین، بسیار دهشگر، لطیف، پذیرنده توبه، شنوا و بینا به هرچیزست

لا اله الا هو
خدایی جز او نیست

وحيد قدير محي المميت الظاهر الباطن الغنی
بی مانند، توانای مطلق، بخشنده زندگی، گیرنده جانها، آشکار، نهان و داراترین است

لا اله الا هو، لا اله الا هو
خدایی جز او نیست، خدایی جز او نیست

----------------------------------------------------

ترجمه ترانهTHE SOURCEسرچشمه You are the source of all powerتو سرچشمه همه قدرت هاییMy need in my darkest hourنیاز من در تاریکترین لحظاتمMy Lordپروردگارم Your light and love all I seekنورت و عشقت تمام آن چیزیست که می جویمNothing more I'd ever want or needهرگز هیچ چیز دیگری نه میخواهم و نه نیاز دارمMy Lordپروردگارم Protect me from dishonourمرا از رسوایی و ننگ حفظ کنGrant me faith to be strongerایمانم بخش تا نیرومندتر باشمMy Lordپروردگارم Chorus.ذو الجلال و الإكرام، سيد الأكوان، هو المنانإن لي رب عظيم، ليس مثله إله، هو الرحمنThul-Jalali Wal-Ikraami, Sayyidal-Akwaani, howal-MannanInna li rabun Adheem, layyisa mithluhu Illah, howa Arrhamaanشکوهمندترین و بخشنده ترین، صاحب و سرور جهان، هم اوست که مهربانترین استپروردگارم حقیقتا بزرگ است، هیچ کس همانند او نیست، هم اوست که مهربان استThe most Majestic and most Bountiful, Master of The Universe, The most Gracious.My Lord is truly Great, none can compare to Him, He is The most merciful.  You are the Source of all Mercyتو سرچشمه همه مهربانی ها هستیInfinite light for all to seeنور بی نهایت برای دیدن همهMy Lordپروردگارم Some claim to represent Youبعضیها ادعا میکنند که نماینده تو هستندBut everything they do is so far away from Youولی کارهایی که میکنند بسی دور از [صفات] توستMy Lordپروردگارم Bridge 2:Help us to know You betterکمکمان کن تا تو را بهتر بشناسیمHelp us love one anotherکمکمان کن تا همدیگر را عاشقانه دوست بداریمMy Lordپروردگارم ذو الجلال و الإكرام، سيد الأكوان، هو المنانإن لي رب عظيم، ليس مثله إله، هو الرحمنThul-Jalali Wal-Ikraami, Sayyidal-Akwaani, howal-MannanInna li rabun Adheem, layyisa mithluhu Illah, howa Arrhamaanشکوهمندترین و بخشنده ترین، صاحب و سرور جهان، هم اوست که مهربانترین استپروردگارم حقیقتا بزرگ است، هیچ کس همانند او نیست، هم اوست که مهربان استThe most Majestic and most Bountiful, Master of The Universe, The most Gracious.My Lord is truly Great, none can compare to Him, He is The most merciful.كم يعاني قلبي،لكن معي ربي،إلهي، رحمن،أنت نور الأمان، Kam yu’ani qalbi,Lakin ma’i rabbi,Illahi, rahmaan,Anta Noorul Amaan, چقدر قلبم رنج میکشداما پروردگارم با من استپروردگارم، سرچشمه مهربانیتو نور امانیHow much my heart suffers,But my lord is with me,My Lord, the source of mercyYou are the light of safety  I know some doors You may closeمیدانم تو ممکن است برخی درها را ببندیBut this is how life's story goesاما این گونه است که قصه زندگی پیش میرود...You are my guide the source of lightتو راهنمای منی، سرچشمه نورMy Lordپروردگارم ذو الجلال و الإكرام، سيد الأكوان، هو المنانإن لي رب عظيم، ليس مثله إله، هو الرحمنThul-Jalali Wal-Ikraami, Sayyidal-Akwaani, howal-Mannan.Inna li rabun Adheem, layyisa mithluhu Illah, howa Arrhamaan.شکوهمندترین و بخشنده ترین، صاحب و سرور جهان، هم اوست که مهربانترین استپروردگارم حقیقتا بزرگ است، هیچ کس همانند او نیست، هم اوست که مهربان استThe most Majestic and most Bountiful, Master of The Universe, The most Gracious.My Lord is truly Great, none can compare to Him, He is The most merciful.-------------------------------------------------
Mother / مادر (عربی)
 
Blessed is your face
چهره ات مقدس است
 
Blessed is your name
نامت مقدس است
 
My beloved
عشق من
Blessed is your smile
لبخندت مقدس است
Which makes my soul want to fly
که باعث می شود روحم به پرواز درآید
 
My beloved
عشق من
 
All the nights And all the times That you cared for me
همه ی شب ها و همه ی اوقات از من مراقبت می کردی
 
But I never realised it
ولی من هرگز آن را نفهمیدم
 
And now it’s too late
و حالا هم خیلی دیر شده
 
Forgive me
مرا ببخش
 
Now I’m alone filled with so much shame
حالا تنهایم با شرمساری بسیار
,
For all the years I caused you pain
به خاطر سال هایی که باعث رنجش تو شدم
 
If only I could sleep in your arms again
ای کاش می توانستم تار دیگر در آغوشت آرام گیرم
 
Mother I’m lost without you
مادر بدون تو هیچم
 
You were the sun that brightened my day
تو خورشیدی بودی که روز مرا روشن می کردی
Now who’s going to wipe my tears away
حالا جه کسی می خواهد اشک های مرا پاک کند
If only I knew what I know today
ای کاش آنجه را که حالا می دانم قبلا هم می دانستم
Mother I’m lost without you
مادر بدون تو هیچم
 
Ummahu, ummahu, ya ummi
مادر...مادر..مادرم...
wa shawqahu ila luqyaki ya ummi
ای مادر چطور می توانم تو را همیشه ببینم
Ummuka, ummuka, ummuka ummuka, Qawlu rasulika
مادرت..مادرت..مادرت...سفارش پیامبرت است
Fi qalbi, fi hulumi, Anti ma’i ya ummi
در قلبم،در رویایم تو همیشه با منی مادر
 
Ruhti wa taraktini
تو رفتی مرا ترک کردی
 
Ya nura ‘aynayya
ای نور چشمانم
 
Ya unsa layli
ای آرام شب های من
 
Ruhti wa taraktini
تو رفتی و مرا ترک کردی
 
Man siwaki yahdhununi
جز تو دیگر چه کسی مرا در اغوش می کیرد؟
 
Man siwaki yasturuni
جز تو دیگر چه کسی مرا پناه می دهد؟
Man siwaki yahrusuni
جز تو دیگر چه کسی مراقب من است؟
 
‘Afwaki ummi, Samihini...
مرا ببخش و بر من سخت نگیر
 
--------------------------------------------


متن کامل ترجمه ترانه "من امید شما هستم" 

You are the hope for our globe
شما امید دنیای ما هستید

Don’t give up nor despairThere’s nothing you can’t repair
نا امید و مایوس نشوید چون چیزی نیست که شما نتوانید تغییر دهید 

You can change this world to a better worldWith your souls, with your souls
با جان و روحتان می توانید این دنیا را به جهانی بهتر تبدیل کنید

Do not harm me, I am your truthDo not kill me, for I’m your youth
من حقیقت تو هستم پس به من اسیب نرسان
من جوان شما هستم پس مرا نکش

I am your hope, I am your truthI’m your faith, I’m your youth
من امید شما هستم  - من حقیقت شما هستم
من ایمان شما هستم  - من جوان شما هستم
قسمت عربی
بالقول والعمل انتم امل
یا کلمات و کارهایتان شما امید ما هستید
سلمهم یا رب  سلمهم یا رب
پروردگارا به آنها صلح عطا کن
بالعلم والقلم  یدفع الالم
با دانش و  قلمت دردهایشان را برطرف کن
لاتنسی انا ضمیرک لاتنضی انا شبابک
فراموش نکن من  وجدانت  هستم  مرا مکش چون جوانت هستم


------------------------------------------------


ترجمه کامل ترانه 
Hear Your Call
 
Don't despair, don't lose hope
مایوس نشو، امیدت را از دست نده
 
Hold on to that rope
آن طناب را همچنان بگیر
 
Don't let go, don't let go
رهایش مکن ، رهایش مکن
 
I hear your call
من ندایت را می شنوم
 
 
Though you feel so cold
با اینکه خیلی سردت هست
 
Abandoned and alone
تنها هستی و ترک شده
 
But don't let go, don't let go
اما رهایش مکن ، رهایش مکن
 
I hear your call
من ندایت را می شنوم
 
 
Give me your hand my brother
دستت را به من بده ، برادرم
 
I will not let you go
من نخواهم گذاشت بروی
 
Please don't look back
لطفا احساس سردی مکن
 
I swear I hear you call
باور کن ندایت را می شنوم
 
Give me your hand my brother
دستت را به من بده ، برادرم
 
I will not let you fall
من نخواهم گذاشت بیفتی
 
Please don't look back my sister
لطفا احساس سردی مکن، خواهرم
 
Cause I swear I hear your call
باور کن ندایت را می شنوم
 
 
Little boy asks awayپسرک باز می پرسد
"Where are the streets I used to play?"
خیابان هایی که در آن بازی می کردم ، کجاست؟
 
But don't let go, don't let go
اما رهایش مکن ، رهایش مکن
 
I hear your call
من ندایت را می شنوم
 
Don't you know we're One
مگر نمی دانی، ما یکی هستیم
 
When you hurt I hurt
وقتی تو می رنجی، من می رنجم
 
Don't let go, don't let go
رهایش مکن ، رهایش مکن
 
I hear your call
من ندایت را می شنوم
 
(URDU)
UMMEDON KO NA TODO امیدت را از دست نده
 
HAATH MERA THAAM LOدستم را بگیر
 
TANHA NAHI SAMJHO TUMتو تنها نیستی
 
MERE APNE TUM HO…همگی ما و شما ، یکی هستیم
 
 
ترجمه: نوید حسینی
وبلاگ فارسی سامی یوسف-------------------------------------------------ترجمه کامل ترانهشفاء : 
It's so hard to explainبسیار سخت است که بیان کنم
What I'm feelingکه چه احساسی دارم
But I guess it's okاما گمان می کنم احساس خوبی است
Cause I'll keep believingچراکه از ایمانم ناشی می شود
There's something deep insideچیزی در اعماق دورنم هست
Something that's callingکه می خواندIt's calling you and Iکه من و تو را می خواند
It's taking us up highما را به سوی بالا می برد
Healing, a simple act of kindness brings such meaningشفا .. یک مهربانی ساده می تواند چنین معنایی دهد
A smile can change a life let's start believingبیایید باور کنیم، یک لبخند می تواند یک زندگی را تغییر دهد
And feeling, let's start healingبیایید احساس کنیم ، بیایید شفا را آغاز کنیمHeal and you will be healedشفا بدهید تا شفا بیابید
Break every borderمحدودیت ها و قید و بند ها را بشکنید
Give and you will receiveبدهید تا دریافت کنید
It's Nature's orderاین قانون طبیعت است
There is a hidden forceنیروی پنهانی هست
Pulling us closerما را به سوی هم می کشاند
It's pulling you and Iتو و من را می کشاند
It's pulling us up highما را به سوی بالا می کشاند
Hearts in the hand of another heart and in God's hand are all heartsقلب ها در دست قلبی دیگر و تمام قلب ها در دست خداست
An eye takes care of another eye and from God's eye nothing hidesهر چشمی مواظب چشمی دیگر است و از چشمان خدا هیچ چیز پنهان نمی ماند
Seek only to give and you'll receiveسعی کنید تنها بدهید تا دریافت کنید
So, heal and you will be healedشفا بدهید تا شفا بیابید
قلب بين يدي قلب و بيد الله كل قلب
قلب ها در دست قلبی دیگر و تمام قلب ها در دست خداست
عين ترعى عينا، وعين الله ترعى
هر چشمی مواظب چشمی دیگر است  و چشم خدا مواظب همه است
كلمة طيبة صدقة
سخن نیکو صدقه است
تبسمك لأخيك صدقه
لبخند تو برای برادرت صدقه است
كل معروف صدقة

هر کار خوبی صدقه است
اللهم اشف شفاءً لا يغادر سقماً

خدایا شفایی بده که هیچ بیماری و مرضی باقی نماندمنبع : وبلاگ فارسی سامی یوسف------------------------------------
The Cave Of Hira / غار حرا
 

Hayya 'ibad Allah Ahibba Allah
بشتابید ای بندگان خدا،ای دوستداران خدا
 
Sallu 'ala an-Nabi بر پیامبر(ص) صلوات بفرستید
On a clear and moonlit night In the dark cave of Hiraدر یک شب صاف و مهتابی در غار تاریک حرا
 
A man began to cry
مردی شروع کرد به گریه کردن
 
Oh Allah show me the lightبار خدایا روشنایی(راه راست)را به من نشان بده
 
Tell me why I was createdعلت خلقتم را به من بگو
 
Where will I go after I die?(و به من بگو) بعد از مرگ کجا خواهم رفت
 
What’s the purpose of this lifeو هدف از این زندگی چیست؟
 
Where people murder and lie?که در آن مردم دروغ می گویند و یکدیگر را می کشند
 
How can I stop their corruption?
چگونه می توانم جلوی فساد و انحراف آنها را بگیرم
 
Oh Allah You’re my only Guideبار خدایا تنها تو راهنمای من هستی
 
Ya Habibi ya Mustafa ای محبوب من ، ای مصطفی
Ya Rasula Allah ya Habiba Allah ya Safiyya Allah
ای فرستاده ی خدا، ای محبوب من، ای برگزیده ی خدا
Ya Habibi ya Mustafa
ای محبوب من، ای مصطفی
 
Anta gharami, dhikruk kalami, kulla ayyami
تو عشق منی هر روز ذکر تو بر زبانم جاریست

On that clear and blessed night
در آن شب پاک و صاف ومبارک
 
Jibra'il came to Hiraحضرت جبرییل نازل شد
 
He hugged Prophet Muhammad وحضرت محمد(ص) را به آغوش کشید
 
Until he thought he would dieتا زمانی که او فکر کرد (از شدت فشار)خواهد مرد
Read O Muhammad read بخوان ای حمد بخوان
 
In the name of your Lord به نام پروردگارت
 
By Allah you’ve been chosen
که توسط الله برگزیده شده ای
 
Over the whole of mankind از میان تمام بشریت
 
You’ve been elevated high تو به مقام والایی نایل گشته ای
 
Like the moon up in the skyدرست مانند ماه در بالای آسمان
chorus:
گروه کر:
Ya Yasin Ya Khalil Allah
Ya Amin Ya Najiyya Allah
Ya Makin Ya Shahid Allah
Ya Mukhtar Ya Hafiyya Allah
Ya Taha Ya Habiba Allah
[All names of the Prophet (pbuh) ]( نام های پیامبر (ص))
He’s a mercy for mankind او برای بشریت رحمت است
 
His speech was gentle and kindسخنان او با لطافت  و مهربانی همراه بود
 
He summoned people to Allah او مردم را به سوی خدا می خواند
 
And led them on his pathو آنان را در پیمودن راه راست یاری می کرد
 
Mankind lived in the darkness تمام بشریت در تاریکی و جهل به سر می بردند
 
Everyone alive was just blind تمام افراد همانند نابینایان بودند
 
His message brought the light و پیام او روشنایی را به ارمغان آورد
 
To the hearts that had no sightبرای قلب هایی که نمی دیدند
 
In mercy he’s the ocean او در رحمت و بخشش همانند اقیانوسی است
 
While others are drops of rain.در حالیکه دیگران همانند قطرات بارانند
 
Ya Habibi ya Mustafa ای محبوب من، ای مصطفی
Ya Rasula Allah ya habiba Allah ya Safiyya Allah
ای فرستاده ی خدا، ای محبوب خدا، ای برگزیده ی خدا
Ya Habibi ya Mustafa
ای محبوب من،ای مصطفی
 
Anta gharami, dhikruk kalami, kulla ayyami
تو عشق منی هر روز ذکر تو بر زبانم جاریست
Forever we’ll be indebtedما برای همیشه مدیون او خواهیم بود
 
To him for this Islam بخاطر اسلامی که برای ما آورد
 
Our life for him we’ll giveما زندگی (خود را) در راه او فدا می کنیم
 
His message with us will liveو با رسالت او همیشه خواهیم زیست
 
Our love for him knows no boundsعشق ما به او هیچ حد و مرزی را نمی شناسد
 
It is loftier than the cloudsحتی بالاتر از ابرهاست
 
Whenever his name is mentioned Our tears begin to flowهر زمان نام او برده شود اشکهای ما جاری می شود
 
Oh Allah send your blessings On al Mustafaآه ای خدای من برکت و رحمتت را  بر مصطفی بفرست
 
Ya Habibi ya Mustafa
ای محبوب من ،ای مصطفی
Anta gharami, dhikruk kalami, kulla ayyami تو عشق منی هر روز زبانم جاریست
Ya Habibi ya Mustafaای محبوب من، ای مصطفی
Ya Rasula Allah ya Habiba Allah ya Safiyya Allahای فرستاده ی خدا، ای محبوب خدا، ای برگزیده ی خدا
 
نام اثر:غار حرا   
شعر:بارا خریجی
  آهنگسازی و اجرا :سامی یوسف
 
ترجمه
گروه ترجمه سایت نشید
 www.Nasheed.ir©--------------------------------------------متن ترانه اسماء الله:
رحیم -  کریم  - عظیم  - علیم - حلیم - حکیم - متین
مهربان – بخشنده – بزرگ – دانا – بردبار –حکیم -  مستحکم
منان -  رحمان -  فتاح -  غفار -  تواب -  رزاق -  شهید
نعمت دهنده – مهربان – گشاینده – بخشنده – توبه پذیر – روزی دهنده – ناظر
اللهم صل علی محمد و آل محمد
یا مسلمین صلو علیه
ای مسلمانان بر پیامبر آل او درود بفرستید
اللهم صل علی محمد و صحبه محمد
یا مومنین صلو علیه
ای مسلمانان بر پیامبر گرامی و اصحابش درود بفرستید
لطیف خبیر سمیع بصیر جلیل رقیب مجیب
ای آگاه بر نهان ها – آگاه – شنونده – بینا – با شکوه – نگهبان – نجابت دهنخده
غفور شکور ودود غیوم  رئوف صبور مجید
مهربان – ای کسی که در مجازات بندگان گناه کار شتاب نمی کنی – والا – آمرزنده – ای کسی که عمل صالحان را پاداش می دهی – دوستدار بندگان – ای همه چیز به تو پاینده
الهم صل علی محمد و آل محمد
یا مسلمین صلو علیه
الهم صل علی محمد و صحبه محمد
یا مومنین صلو علیه
الله اکبر الله اکبر
ای خدایی که از هر آنچه که به تصور آید بزرگتری  
لا الا اله هو الملک القدوس
نیست معبودی جز او – او پادشاهی است منزه از هر عیب و نقص
الله اکبر الله اکبر
ای خدایی که از هر آنچه که به تصور آید بزرگتری  
یا رحمان ارحم ضعفنا  
ای مهربان بر ناتوانی ما ترحم فرما
الله اکبر الله اکبر
یا غفار اغفر ذنوبنا
ای بسیار بخشنده گناهان ما را ببخش
الله اکبر الله اکبر
یا ستار استر عیوبنا
ای پوشاننده عیب ها . بدی هایم را بپوشان
الله اکبر الله اکبر
یا معز اعزز امتنا
ای عزت دهنده – بر عزت و شکوه امت اسلام بیافزا
الله اکبر الله اکبر
یا مجیب اجب دعانا
ای اجابت دهنده – دعاهای ما را اجابت فرما
الله اکبر الله اکبر

یا لطیف الطف بنا-----------------------------------------------------


ترجمه ترانه ساریووOh, when you smileIt makes me smileWhen you cryCant help but cryزمانی که تو لبخند می زنیباعث می شود من نیز بخندمزمانی که گریه می کنیچیزی جز گریه مرا یاری نمی کندSarajevo , it's you my hometownHow you suffer silently through the agesسارایوو ، این تویی ، زادگاه منچطور در طول قرن ها بدون صدا رنج کشیدیI cried for you, I died for youAre you my heart , Sarajevoمن برایت گریه کردم ، من به خاطر تو مردممگر تو قلب من نیستی ، سارایووDon’t live in fear , no let regretDon’t live in fear , no let regretYou should forgetBut never forgetدر ترس زندگی نکن ، حسرت و پشیمانی به خود راه ندهدر ترس زندگی نکن ، حسرت و پشیمانی به خود راه ندهتو باید فراموش کنی (ترس و رنج ها را)اما هرگز فراموش نکن ( رشادت ها و پیروزی ها را)ترجمه :نوید حسینی


-----------------------------------------


الله هو الله هو الله هو
Allahu Allahu Allahuالله هو الله هو الله هو
Truly He is the One He has no father or son براستی او یگانه است و نه پدری دارد و نه فرزندی

Everything in creation was by Him begunاو منشاء خلقت هر چیزی است
 
With His infinite power anything could be doneبا قدرت نا محدودش قادر به انجام هر کاری است
 
Ask Allah for His Pardonاز خدا طلب بخشش و آمرزش کنید
And you’ll enter the Garden
(که اینگونه) وارد بهشت خواهید شد
 
 
Before Him there were none Of partners He has none
قبل از او هیچ چیزی وجود نداشت و او هیچ شریکی ندارد

He knows what is apparent and what is hiddenاو بر آشکار و نهان آگاه است
 
All the fate of creation has already been writtenسرنوشت مخلوقات از قبل توسط او نوشته شده است
 
His Will is always doneهر چه که او بخواهد انجام می شود
 
And can never be undoneو کار انجام نشدنی برای او وجود ندارد
 
From amongst all humans Muhammad was chosenاز میان تمام انسان ها محمد(ص) انتخاب شد
 
He was illiterate and he was an orphanدر حالیکه او بیسواد و یتیم بود
 
Yet Allah sent him to those who were pagansبا این وجود خداوند او را به سوی مشرکان فرستاد
Oh Allah let us drink From his hand in the fountain
خدایا به ما توفیق نوشیدن (جرعه ای )از چشمه) کوثر(  از دستان مبارک او عطا فرما
Ya Allah You’re the Sovereign You’re the Sultan of Sultansخدایا تو فرمانروای(کائنات) و سلطان همه ی سلاطین هستی
Please protect me from Shaytan and all of his treasonنگهدار من در مقابل شیطان و همه ی نیرنگهایش باش
 
Let him not with his whispers my iman ever weakenو به او اجازه نده که ایمان مرا با وسوسه هایش ضعیف گرداند
 
My only wish in this lifeتنها آرزوی من در این زندگی
Is to attain Your Pardon
بدست آوردن رضایت و بخشش توست

 

-----------------------------------------------

Our Creation / خالق ما
لااله الّا الله
He created the plants and treesاو گیاهان و درختان را خلق کرد
 
He created the birds and beesاو پرندگان و حشرات را خلق کرد
 
He created the oceans and seasاو اقیانوس ها و دریا ها را خلق کرد
 
Some of His many bounties (این) فقط بخشی از نعمت های فراوان اوست
 
He made us on earth trusteesاو ما را در زمین امین قرار داد
 
To obey all His decreesتا از فرامین او اطاعت کنیم
 
 
Oh Allah have mercy please,خدایا رحمتت را شامل حال ما گردان
 
Clean away our hearts’ diseaseو قلبهایمان را از ناپاکی پاک گردان
Chorus
گروه کر:
Jalla Allahu fi 'oulah خداوند در علویت با شکوه است
Ma lana rabbun siwah جز او پروردگاری نداریم
لااله الّا الله
 
Awwalun qablal wujud او اولین قبل از وجود است
Akhirun Ba'dal khulud او آخرین بعد از ازل است
Mutlaqun 'anil hudud او فراتر از حدود است
Wajibun lahus sujud
سجده در مقابل او واجب است
Rabbun wahibul hayah پروردگار هستی بخش اوست
Mujrir rihi wal miyah جاری سازنده ی ابرها و آب ها اوست
Fadhat binnada yadah و نعمت هایش فراوان است
Tuba lilladhi hadah
آن کسی که توسط او هدایت شود خوشبخت است
Chorusگروه کر:
He gave the day and nightاو شب و روز را به ما عطا کرد
 
He gave us our sense sightاو قدرت بینایی را به ما عطا کرد
 
He created the sun so brightاو خورشید را تابان آفرید
 
And the moon so pure and whiteو ماه را پاک و سفید قرار داد
He saved from our plightاو ما را از وضعیت بد نجات داد
He led us towards the lightو ما را به سوی روشنایی هدایت کرد
 
He led us to the straight pathما را به راه راست هدایت کرد
Through his mercy and his might(و این ها) بخاطر رحمت و قدرت اوست

Chorusگروه کر:
Lord of the earth and the skyفرمانروای آسمان و زمین اوست
 
Lord the mountains so highفرمانروای کوه های بلند اوست
 
Lord of the day and the nightفرمانروای شب و روز اوست
Lord of joy and delight
فرمانروای خوشی و سرور اوست
 
 
------------------------------------------


Who is the Loved One / یگانه محبوب کیست
 
Who is the Loved One? Allah
یگانه محبوب کیست؟الله
 
Who is Ar-Rahman? Allah
الرحمان کیست؟الله
 
Who is al-Mannan?
المنان کیست؟الله
 
Chorus:گروه کر:
 
لااله الا الله       محمد رسول الله
Muhammad is the Messenger
محمد فرستاده ی الهی است
To Allah is our return
بازگشتمان به سوی خداست
 
لااله الا الله       محمد رسول الله
الله، الله
 
Allahu Akbar (2)
الله اکبر(خدا بزرگتر است)
 
All praise is due to
تمام ستایش ها و نیایش ها از آن خداست
 
The One and the Only
خداییکه واحد ویگانه است
 
He is the Master Of all creation (2)
او صاحب تمام کائنات است
 
He’s the Sustainer And the Maintainer Of the whole universe
اوست که نگهدارنده و صاحب تمام گیتی ست
 
He gave us life
اوست که زندکی را به ما عطا کرد
He gave us light (2)
اوست که ما را هدایت کرد
 
He sent to guide us Rasula Allah
اوست که پیامبر را برای هدایت ما فرستاد
الله،رحمان،جبار،منان،تواب،کریمالله،غفور،رئوف،صبار،شکور،حلیم
(تعدادی از اسماءالله)
 
Who is the Loved One? Allah
یگانه محبوب کیست؟الله
Who is al Basir? Allah
البصیر کیست؟الله
Who is al Khabir? Allahالخبیر کیست؟الله
 
 
Any one who fails
هر کس نتواند نشانه های او را ببیند
To see all the signs Of His existence
نشانه هایی که دلیل بر وجود او هستند
That He has spread around
که آن ها را در اطرافمان پراکنده ساخته
 
Will be completely blind
مانند کسی خواهد بود که کاملا نابیناست
 
Walking in the desert sands
و بر روی شنزارهای بیابان سرگردان است
 
Having no peace of mind
و هیچ آرامش خاطری ندارد
 
Who is the Loved One? Allah
یگانه محبوب کیست؟الله
Who is al-Majid? Allah
المجید کیست؟الله
Who is al-Hamid?allah

الحمید کیست؟الله------------------------------------------------------------
یا مصطفیYa Mustafa /
 
Mustafa, Mustafa, Mustafa
مصطفی، مصطفی، مصطفی
 
Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa
ای مصطفی،ای مصطفی، ای مصطفی
 
 
Allahumma salli 'alal Mustafa
خدایا درود ورحمتت را بر مصطفی بفرست
 
Mustafa, Mustafa, Mustafa
مصطفی، مصطفی، مصطفی
 
You’re our prophet, Our beloved,
تو پیامبر ما و محبوب ما هستی
 
Truly you are, Most just and kind
براستی که تو عادلترین و مهربانترین (انسان ها) هستی
 
Allahumma salli 'alal Mustafa
خدایا درود ورخمتت را بر مصطفی بفرست
 
Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa
ای مصطفی،ای مصطفی، ای مصطفی
 
You’re the Guide Sent by Allah
تو راهنمایی هستی که توسط الله فرستاده شده ای
 
To lead us Towards the light
تا ما را به سوی روشنایی راهنمایی کنی
 
In your manners
در رفتارت
 
And in your deeds
و در کردارت
 
All the Prophets You did exceed
تو از تمام پیامبران پیشی گرفتی---------------------------------------------------------
Mohammad /محمد (ص)
 
Dedicated to the innocent children of Beslan
تقدیم به کودکان مظلوم بسلان
 
 
Every day I see the same headlines
هر روز تیترهای خبری مشابهی می بینم
 
Crimes committed in the name of the divine
جنایات را به نام پیامبر انجام می دهند
 
People committing atrocities in his name
مردم به نام او بی رحمی می کنند
 
They murder and kidnap with no shame
آن ها بی هیچ شرمی می کشند و بچه ها را می دزدند
 
But did he teach hatred, violence, or
bloodshed? No... Oh No
ولی آیا او دشمنی،خشونت و خونریزی را
یاد داد؟ نه...آه نه
 
He taught us about human brotherhood
او به ما برادری انسان ها را یاد داد
 
And against prejudice he firmly stood
و در مقابل تعصب با قدرت ایستاد
 
He loved children, their hands he’d hold
به کودکان عشق می ورزید،ودستانشان را (در دستش)نگاه می داشت
 
So would he allow the murder of an innocent child? Oh No...
پس آیا او اجازه ی کشتار کودکان معصوم را خواهد داد؟ نه...آه نه...
 
CHORUS:
گروه کر:
Muhammad ya rasulallah
محمد،ای فرستاده ی خدا
Muhammad ya habiballah
محمد،ای محبوب خدا
Muhammad ya khalilallah
محمد،ای دوست خدا
Muhammad
محمد
 
Muhammad ya rasulallah
محمد،ای رسول خدا
Muhammad ya shafi’allah
محمد،ای شفاعت کنننده نزد خدا
Muhammad ya bashirallah
محمد،ای بشارت دهتده (از سوی) خدا
Ya rasulallah
ای فرستاده ی خدا
 
Muhammad the light of my eyes
محمد ای نور چشمانم
About you they spread many lies
درباره ی تو دروغ های زیادی می گویند
If only they came to realize
ای کاش آن ها می فهمیدند
Bloodshed you despise

که تو از خونریزی نفرت داشتی


-----------------------------------------------


[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:8 ] [ s.r ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه